दूरदृष्टीने विचार व विमा | Precautions In Insurance In Marathi 2022

दूरदृष्टीने विचार व विमा | Precautions In Insurance In Marathi

नमस्कार मित्रांनो ह्या पोस्ट मध्ये आज आपण दूरदृष्टीने विचार व विमा म्हणजेच precautions in insurance in marathi बद्दल माहिती जाणून घेणार आहोत .

precautions in insurance in marathi
Precautions In Insurance

दूरदृष्टीने विचार व विमा | precautions in insurance in marathi

बहुतेक लोक दूर असा विचार करून आपल्या भविष्या ला सुरक्षित ठेवण्यासाठी विमा योजना विकत घेतात कधी कधी अंधानुकरणा Blind imitation नेही त्या विकत घेतात परंतु ज्या वेळी त्याने नुकसान संभवते अशावेळी अनेक गोष्टी ज्या त्याच्या साठी हवे आहेत त्याला संरक्षणच नसते! अशावेळी पश्चाताप झाल्याशिवाय राहत नाही हप्त्यावर पैसे Money on installments खर्च करूनही काही उपयोग होत नाही म्हणून कोणत्याही प्रकारची गुंतवणूक करताना दहादा विचार करावा किंवा आपल्याला खरंच गरज आहे का ? या व या योजने मधून सर्व आर्थिक संरक्षण Financial protection मिळेल का? याचा आधी विचार केला पाहिजे .
विमा घेताना घ्यावयाची दक्षता Efficiency कोणती ? त्याचा आज आपण विचार करू-

आधी प्रथम आपण ओळख करून घेऊ विमा योजना व विमा कंपनीची!

विमा योजना | Insurance plan

मनुष्य विमा योजना विमा कंपनीकडून खरेदी करत असतो व नियमित कंपनीकडे हप्त्याची रक्कम भरत असतो व त्याच्या बदल्यात विमाधारकाला To the insured भविष्यात नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित Man-made आपत्तीशी संघर्ष करावा लागला तर अशावेळी झालेल्या नुकसानीची भरपाईही विमा कंपनी करते.

विमा कंपनी | Insurance company

वेगवेगळ्या विमा कंपन्या या भारतात तसेच जगभरात आहेत, ज्या वेगवेगळ्या विमा योजना विकण्याचे काम करत असतात.
विमाधारकाच्या गरजा आपत्ती ओळखून अशा विमा योजनेची निर्मिती केली जात असते

विमा दावा | Insurance claim

विमाधारक व्यक्ती आपल्यावर आलेल्या आपत्ती मधील नुकसानाच्या भरपाई साठी विमा कंपनीकडे विमा दावा करू शकते व त्या बदल्यात त्या विमा धारकाची विमा कंपनी त्याला आर्थिक स्वरूपात नुकसान भरपाई देते

विमा योजना घेताना घ्यावयाची दक्षता | precautions in insurance in marathi

1) विमा योजना घेताना स्वतःच्या आवश्यक त्याची पूर्तता Fulfillment होणार आहे का? ते प्रथम पाहावे.
2) आपल्यासाठी तो गरजेचा आहे का ? याचा पण विचार करावा.
3) विमा कंपनी ही प्रतिष्ठित Prestigious आहे का ? व समाजात तिचे नाव कसे आहे ? पत कशी आहे?
अनुभव किती आहे?
4) बहुतेक वेळा बँका ही या विमा उद्योगात कुरघोडी Puppies in the insurance industry करू लागल्या आहेत .या बँका आपल्या विमा योजना विमाधारकांना देऊन त्या समोरचा फायदा याचा स्तर पाहता अग्रेसर होऊ लागले आहेत .कारण विमा दावा केल्याच्या घटना अगदी तुरळक असे घडताना दिसून येतात.

बँकांकडून होणारी फसवणूक | Fraud by banks

1)बँका किंवा एखाद्या विमा कंपनी संस्था देखील केवळ विमा योजना खपवणे हाच उद्देश ठेवताना दिसतात.
2)विमाधारक ग्राहकांना विमा योजनेबद्दल माहिती असल्यामुळे त्याचा उपयोग हे सर्व जण घेतात व विमाधारकाला पासून काही गोष्टी लपवून ठेवतात
3) विमाधारकाने केलेले विमा दावे हे सफल होऊ नये यासाठी बँकिंग क्षेत्रही नाना तर्हेच्या शकली लढवीत असतात
4) बँकांमध्ये ही आजकाल मोठमोठ्या चुरशी Big chunks होताना दिसतात व त्याचा परिणाम हा या विमाधारक ग्राहकाला पत्करावा लागतो
5)काही बँका मध्ये विमाधारक ग्राहकांनी दिलेले हप्ते भरण्यासाठी अनेक विमा एजंट Insurance agent व तत्सम अधिकारी यांची नियुक्ती केली जाते
6) व खूप वेळा अशी काम करणारी माणसे विमा योजना विकून झाल्यावर कालांतराने आपले काम सोडतात व विकत घेतलेल्या विमा योजनेबद्दल विमाधारक कायम अनभिज्ञच Ignorant राहतो
7)या सर्व गोष्टींमध्ये विमा योजनाही लॅप्स होते व विमाधारकाने भरलेले हप्ते व त्यामुळे मिळत गेलेला त्या विमा कंपनी व बँकेत पुरतेच फायदेशीर ठरतात
8)कंपनीकडे विचारपूस केल्यानंतर टाळाटाळीची उत्तरे मिळतात.
9) व जर न्यायालयाची पायरी विमाधारक न्याय मागण्या करीत असला तरीही कायदेशीर बाबी मुळे विमा कंपनी व बँकाच याबाबतीत यशस्वी होतात.

उपाय | Remedy

बँकेची बँक म्हणवणारी रिझर्व बँक या भ्रष्ट Corrupt व्यवहारा बाबतीत काळजी युक्त होऊन अनेक गोष्टी करण्यासाठी प्रयत्नरत आहे .
असे असले तरी आशावादी वातावरण पाहायला मिळत नाही आपण विमाधारक ग्राहक म्हणून महत्त्वाची गोष्ट हीच करू शकतो ती म्हणजे व्यवहारा संदर्भात कधीही बेसावध न राहता डोळे उघडे ठेवूनच नीट विचार करून काम करावे आणि विमा योजना घ्याव्यात.

विमा घेताना होणारी फसवणूक | Fraudulent insurance

1) विमा उद्योगातील फसवणूक याचा अर्थ जेव्हा विमाधारक या विमा योजना खरेदी करून नियमित हप्ते भरत असतो व ज्या वेळी त्याच्यावर आपत्ती येते तसेच तो नुकसानभरपाई मागण्याकरिता विमा कंपनी कडे जातो, त्यावेळी मात्र त्याचा विश्वासघात Betrayal करत, विमा कंपनीकडून तो या नुकसान भरपाई घेण्यास कसा लायक नाही? तसेच अन्य कारणे देऊनही नुकसान भरपाई देण्यास ते नकार देतात त्या वेळेच्या या घटनेला आपण फसवणूक हे नाव देऊ शकतो!

2) वेगवेगळ्या विमा योजनांमध्ये हप्ते प्राप्त करणे, तसेच विमा खर्च काढून घेणे, मजुरांच्या नुकसानाच्या भरपाई न देता फसवणूक करणें या गोष्टी ही त्यात अंतर्भूत आहेत

आता ही फसवणूक करणारे कोण असू शकतील?? | Now who could these cheaters be??

खूपदा या विमा कंपनीमध्ये काम करणारी माणसे तसेच दावेदार ही असण्याची शक्यता आहे.
ही माणसे न घडलेल्या नुकसाना साठी विमा दावा विमा कंपनीकडे सादर करतात व त्यातून लाभ मिळवण्यासाठी ही प्रयत्न करत असतात.
2) विमा फसवणूक तर विमा उद्योगात सर्वत्र आढळून येते व अनेकानेक विमा फसवणुकीची उदाहरणेही पहावयाला मिळतात कधी कधी अशा गोष्टींमध्ये अधिक धारही आलेली दिसते कारण त्यामुळे विमा दावा करून काही पैसे मिळवण्याकरिता मुद्दाम होऊन दुर्घटना घडवणे व त्यामुळे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष रीत्या कोणाचा मृत्यूही होऊ शकतो .
याच कारणामुळे विमा जगतावर एक चिंतेची सावट ही दिसून येते.

परिणाम | Results

सरकारही या गोष्टींकडे गांभीर्याने Seriously पाहू लागले आहे व त्यावर ठोस पावले उचलण्याचा प्रयत्न ही करताना ती दिसतात .
गंमत म्हणजे या बाबतीत प्राचीन Ancient एक रोमन कवीने विमा फसवणूकी बाबत रोमन साम्राज्यात अशा फसवणुकीबाबत निदान केल्याची गोष्ट समजली असे विधान केले आहे.

विमा फसवणूक कशी व का होते? | How and why insurance fraud occurs

 1. विमा उद्योगातील अशा प्रकारची फसवणूक ही केवळ आणि केवळ पैसे मिळवण्याकरीता झालेली दिसून येते.
 2. अर्थात विमा योजना राबविणारी Implementing व्यक्ती व विमाधारक हे दोन्ही या कामात दोषींअसू शकतात.
 3. बहुतेकदा ज्यांच्याकडून अशा प्रकारच्या धोका संभवतो त्यांना यात धोके खूप कमी आहेत असे वाटतात
 4. व लाभ देणारी प्रक्रिया म्हणून त्यावर ते लक्ष केंद्रित करतात
 5. काही भ्रष्ट माणसांना कष्ट करून लाभ मिळवण्यापेक्षा अशा फसवणूक करून सहज व सुलभ पैसा प्राप्त करावा असा वाटते.
 6. अनेक गुन्ह्यासाठी असलेला दंड तसेच शिक्षेचे स्वरूप अशा प्रकारच्या फसवणुकीत मात्र सौम्य असलेले दिसून येते
 7. मोठमोठ्या शिक्षाचे स्वरूप ही नसते त्यामुळे बेफिकीर होऊन हा व्यवहार करण्यास तो तयार होतो
 8. विमाधारक हे जसे फसवणुकीमुळे त्रस्त Distressed होतात तसेच कित्येकदा अशा विमाधारकाने द्वारे ही विमा फसवणुकीच्या घटना घडत असतात
 9. खोटे विमा दावे करून विमा कंपनीकडून लाभ प्राप्त करण्याच्या प्रयत्नात In an effort ते असतात
 10. आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ही फसवणूकीचा पत्ता जरी लागला नसला तरी त्यात यश मिळवणे हे न्यायालयीन प्रक्रिया पेक्षा खूपच कमी खर्चाचे ठरते

या सर्व कारणांनी विशेषत: विमाधारक व विमा उत्पादने पुरवणाऱ्या Suppliers विमा कंपनी या दोहोन मार्फत विमा फसवणूक होऊ शकते.

अतिरिक्त विमा योजना | Additional insurance plan

हो आणखीन महत्वाची विमा उद्योगातील फसवणुकीची कारणे असू शकतात

 1. या फसवणुकीत विमाधारक हा आपली खऱ्या प्रॉपर्टी बद्दल अनभिज्ञता Ignorance ठेवून त्यासमोर मोठी व जास्त किंमतीची प्रॉपर्टी आहे असे भासवत असतो व त्याद्वारे लाभ मिळवण्याचा प्रयत्न करत असतो व मोठ्या विमा योजना विकत घेतो.
 2. व हे वातावरण बदलणे अशक्य होऊन जाते खास गोष्ट म्हणजे विमा कंपनी कित्येकदा अधिकाधिक लाभ मिळविण्याकरिता अशा गोष्टींना खतपाणी घालताना दिसते
 3. अशा गोष्टी द्वारे होणाऱ्या फसवणुकीच्या बदल्यात त्या प्रॉपर्टीची विल्हेवाट Disposal करून आर्थिक फायदा प्राप्त केला जातो व त्यांची महत्त्वाची बाब म्हणजे त्याला प्रॉपर्टीच्या किमती पेक्षा अधिक विमा नुकसान भरपाई द्वारे पैसे मिळताना दिसतात.
 4. विमा उद्योगातील फसवणुकीच्या सहज सोप्या गोष्टी म्हणजे विमा ज्या गोष्टीसाठी खरोखरीच घेतलेलाच नाही अशा गोष्टी पुन्हा पुन्हा आहेत ,असा आभास तयार करत राहणे व विमा योजनेमुळे कव्हर होईल अशी परिस्थिती दाखवणे व आपल्या खोट्या नुकसानीच्या भरपाई करिता किंमत वाढवणे

विमा फसवणूक व नुकसान रक्कम | Insurance fraud and loss amount

 1. अनेक चोरीच्या प्रकरणांमध्ये चोरी पकडली केल्यावर थोडीफार निश्चिती Confirmation असते झालेल्या नुकसानाचा अंदाज वर्तवता Behavior येतो पण या विमा योजनेच्या नुकसाना मध्ये कोणताही अंदाज वर्तवता येत नाही त्यामुळे नुकसानाची निश्चिती Confirmation येत नाही
 2. 2जर अशा प्रकारच्या नुकसानीचा ठोकताळा बांधता आला तर खूप चांगली मदत होऊ शकते
 3. काही विश्वासार्ध विमा संस्थेद्वारे By the organization माहिती काढल्यावर असे आढळून आले की नुकसानभरपाई खर्चापैकी दहा टक्के विमा उद्योगातील फसगतच होताना आदळून येते.
 4. यू एस मध्ये विमा कंपनीच्या म्हणण्यानुसार संपत्ती, व्यापार स्वास्थ्य सेवा यासारख्या प्रक्रियेनुसार रोख बाबतीत तीस ते पस्तीस टक्के पर्यंत योग्य रक्कम ठरवली जाते.
 5. भारतामध्ये या धोकाधडी च्या बाबतीत वर्षात सुमारे सहा अब्ज रुपये खर्च केले जातात तसेच कॅनडामध्ये 500 दशलक्ष रक्कम ही खर्च होते

लाइफ इन्शुरन्स फ्रॉड | Life insurance fraud

 1. जीवन विमा च्या बाबतीत होणारी फसवणूक की ज्या वेळी एप्लीकेशन Application ची प्रक्रिया सुरू होते
 2. त्यावेळी विमाधारक संरक्षण न बघता स्वतःचा निधी हा हप्त्याच्या किती कमी स्वरूपात भरता येईल हा विचार करत असतो
 3. व त्याचे स्वास्थ्य ,उत्पन्न व आणखी खाजगी माहिती खोटी असू शकते
 4. जास्तीत जास्त विमा मधील तांत्रिकी Technology चुका या ऑनलाइन अथवा फोन द्वारे निट करता येऊ शकतात
 5. म्हणून ओळख चोरी हा एक अपराध मानला गेला आहे.
 6. ज्याद्वारे फसवणूक करणाऱ्या व्यक्तीला लाभ मिळवण्यासाठी लाइफ इन्शुरन्सच्या नियमांमध्ये जागृकता Awareness होते
 7. आणखीन एक लाइफ इन्शुरन्स बाबत फसवणुकी विमा दावा करताना मरणाची असत्य बाब सांगणे ही गोष्ट अंतर्भूत होते
 8. तसेच पूर्वायुष्य विषयक माहिती विसरल्याचा ही विमा दावा विमाधारक करू शकतो
 9. कित्येक वेळा गायब होऊन फसवणूक केल्याचे उघडकीस येतात अशी अनेक उदाहरणे ही दिसून येतात
 10. जीवन विमा बाबतीत काही वेळा चांगला नोकरीधंदा असलेल्या व्यक्ती स्वतः मृत घोषित करून काही वर्षांनी प्रगट होताना दिसतात व तदनंतर स्मृती Memory गेल्याची वावडी पसरवतात.

नक्की वाचा : Why Universal Health Insurance Is Bad In Marathi

स्वास्थ्य सेवा व फसवणुकीचे दावे | Healthcare and fraud claims

1)शासकीय सेवेबाबत फसवणूक करणे
2)काही गोष्टी या न सांगणे
3) अथवा मुद्दामहून खोटी माहिती पुरवणे हे केले जाते
4) यामुळे खास माणसाला किंवा समूहाला स्वास्थ्य सेवेचा फायदा मिळू शकतो.

फसवणूक कोणा कडून होऊ शकते | Who can cheat?

1)फसवण्याची प्रक्रिया ही विमा योजना विकत घेणाऱ्या विमाधारक किंवा विमा योजना विकणाऱ्या विमा कंपनीकडून होत असते
2) सभासदांच्या फसवणुकीत जे अयोग्य सभासदत्व Ineligible membership त्याच्या वतीने विमा दावा करणे
3)रजिस्टेशन अर्ज पत्रकावर परिवर्तन करणे
4)किंवा विमा योजने असलेले नियम किंवा अहर्ता न दाखविता अज्ञानात In ignorance ठेवून अर्ज भरून घेणे
5) आर्थिक संरक्षण बाबतीतला अहवाल यशस्वी न होणे
6) किंवा विमा दाव्या बाबतीत स्पष्टीकरण Explanation देण्यात यश न मिळणे अशा गोष्टी होऊ शकतात.

स्वास्थ्य विमा कंपनीची फसवणूक | Health insurance company fraud

विमा कंपनी किंवा संस्थेमध्ये खोट्या वैद्यकीय अधिकारी चे सर्टिफिकेट नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी विमा दावा करणे, व ज्या सुविधा प्राप्त न झाल्यास त्याच्यासाठी बिल द्यावे लागणे, एकदम उच्च सुविधांसाठी बिलांची रक्कम द्यावी लागणे, विमा दाव्यातील नियमांमध्ये होणारे परिवर्तन व डॉक्टरांची लायसन्स काढून घेण्यात येत असते वेळी ही सुविधा देणे, डॉक्टरी चेकिंग चे असत्य विमा दावे रद्द केले जातात तसेच विमा कंपनी विमाधारकाला शारीरिक इजा झाली किंवा तत्सम Similar घटनेसाठी अपूर्ण नसलेले वैद्यकशास्त्रातील Non-medical विचार जाण्याचा आदेश दिला जातो.

विमा फसवणूक व स्वास्थ्य विमा परिणाम | Insurance fraud and health insurance consequences

विमा व्यवसायातील फसवणुकी विरोधात विमा उद्योग जगतात तसेच सरकार दरबारीही अनेक गोष्टी करण्यात येत आहेत. त्यामुळे स्वास्थ्य विमा फसवणुकी बाबत टॅक्स भरण्याच्या रकमेमध्ये मेडीकेअर समान प्रकल्पांना स्थिर ठेवते व काही वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या हस्ते तेथील विमाधारक पेशंटा च्या जीविताला धोका ही होऊ शकतो.
काही प्रकरणांमध्ये तर काही हि न होता विमा कंपनीकडून पैसे फीज च्या स्वरुपात घेणारे वैद्यकीय अधिकारी व गरज नसतानाही ऑपरेशन करणाऱ्या चिकित्सकान Therapistsकडून अधिकाधिक पैशाची अंतर्भूत करताना दिसते.

अशाप्रकारे अनेकानेक स्वास्थ्य विमा व जीवन विमा या बाबतीत फसवणुकीचा आरोप ,तक्रारी दिवसेंदिवस वाढत आहेत .परंतु म्हणावे तसे त्या बाबतीत यश मिळालेले दिसत नाही . पूर्ण जगात ही भ्रष्टाचार दिसून येतो, पण भारतातही या विमा उद्योगातील भ्रष्ट व्यवहाराचा स्फोट होण्याइतपत प्रगती झालेली आहे. विमा व्यवसायातील माहितगार व विशिष्ट अधिकारी तसेच सरकारही या गोष्टींवर बारीक लक्ष ठेवून आहेत! पण कायद्याचा बडगा दाखवण्यासाठी अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांना अधिकाधिक कडक दंड किंवा शिक्षा केल्यास थोडेफार आशावादी परिवर्तन होण्याची शक्यता दिसते!
पण तोपर्यंत एक सर्वसामान्य विमाधारक म्हणून आपली सजगता व सावध दृष्टिकोनच Attitude विमाधारकाला चालू शकतो!!

Reed Also : व्यक्तिमत्व विकास म्हणजे काय ?|Personality development in Marathi

अजच्या या आर्टिकल मध्ये आपण दूरदृष्टीने विचार व विमा | Precautions In Insurance  बद्दल माहिती बघितली जर तुमाला या पोस्ट मध्ये काही शंका असेल आम्हाला कंमेंट मध्ये कळवा.

Tags : दूरदृष्टीने विचार व विमा | Precautions In Insurance ,दूरदृष्टीने विचार व विमा | Precautions In Insurance In Marathi 2022

1 thought on “दूरदृष्टीने विचार व विमा | Precautions In Insurance In Marathi 2022”

Leave a Comment