गहाण विमा | Mortgage Insurance In Marathi 2022

गहाण विमा | Mortgage Insurance In Marathi

नमस्कार मित्रांनो ह्या पोस्ट मध्ये आज आपण गहाण विमा म्हणजेच mortgage insurance in marathi बद्दल माहिती जाणून घेणार आहोत .

 Mortgage Insurance In Marathi
mortgage insurance in marathi

वस्तू गहाण ठेवण्याचे कारण

खूप वेळा माणसांना काही मोठ्या कामासाठी अचानक मोठ्या प्रमाणात पैशांची गरज लागते. कर्ज घेण्यासाठी लागणारा वेळ किंवा अन्य अटी पूर्ण होणाऱ्या गोष्टी त्याच्या जवळ नसताना, अशा वेळी माणसे आपल्याकडे असणारी किमती किंवा मौल्यवान वस्तू सरकार, बँक किंवा सावकाराकडे गहाण ठेवतात.
त्यात मग सोन्याचांदीचे दागिने, भांडी, घर ,गाडी काहीही असू शकते .
बहुतेकदा गहाण टाकल्यामुळे त्याच्यावर त्याला कर्जही मिळू शकते व मिळालेल्या मोठ्या रकमे मुळे त्याक्षणी आलेल्या या समस्यांचे थोड्याच वेळा साठी निराकरण होऊन जाते.

गहाण विमा ( mortgage insurance in marathi ) :

गहाण विमा ही एक विमा योजना आहे.
ज्या वेळी एखादे कर्ज घेण्यासाठी त्यांच्यासमोर काही वस्तू गहाण ठेव म्हणून ठेवले जाते त्यात काही नुकसान झाल्यास सावकार व ज्यांनी पैसे गुंतवले असतील त्यांना त्याची भरपाई मिळत असते.
हा गहाण विमा वैयक्तिक किंवा सार्वजनिक प्रकारात मोडत असतो.

गहाणखत विमा गरज

1)विमाधारकाला एखादी वास्तु घ्यावयाची असेल परंतु त्याच्याकडे ती घेण्यासाठी पूर्ण रक्कम नसेल तर तो आपल्या जवळची रोख रक्कम व उर्वरित रक्कम ही कर्जाऊ घेतो
2) व ती घेताना त्याला काहीतरी दागिने किंवा वाहन किंवा तीच नवीन वास्तू गहाण म्हणून ठेवावी लागते
3) विमाधारक रोख रक्कम जी भरतात त्याला ‘डाऊन पेमेंट’ असे म्हटले जाते
4)व हे पेमेंट तुम्ही खरेदी करत असलेल्या रकमेच्या 20% होऊन कमी असेल तर त्या विमाधारकाला हा गहाण विमा घ्यावा लागू शकतो
5) याचे दुसरे नाव ‘गहाणखत डिफॉल्ट इन्शुरन्स’ असेही आहे.

सावकार व विमा योजना

1)सावकाराची अशा गरजू लोकांना वस्तू गहाण ठेवून पैसे देणे हे काम असते
2)पण त्यामध्येही त्यांना मोठ्या धोक्यांचा सामना करावा लागू शकतो
3)त्यांच्यासारख्या लोकांना या विमा योजनेची आवश्यकता भासते
4) कारण एक तर विमाधारकाने एकदम कमी डाऊन पेमेंट भरलेले असते
5)अशावेळी जास्त किमतीचे गहाणखत बनलेले असते व कर्ज घेतलेल्या व्यक्तीने त्याचा परिणाम नाही केला तर मोठा धोका ही सावकारा समोर उभा राहू शकतो

डाऊन पेमेंट व बचत

आता एखादी वास्तू किंवा किमती वस्तू खरेदी करताना अनेक देशांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे विचार आलेले दिसतात
जसे विमाधारकाने 10% डाऊन पेमेंट केले तर त्याला एक लाखाच्या किमतीची वस्तू विकत घेणे सहज शक्य होते
व लाखाच्या ही कमी घराच्या किमती वर कमीत कमी वीस टक्के डाऊन पेमेंट करणे गरजेचे असते
जी माणसे एकापेक्षा अधिक गृह विकत घेण्यास उत्सुक असतात त्यांच्यासाठी ही चांगली गोष्ट आहे कारण जीवनातील इतर खर्चासाठी बचत ही करणे म्हणजे खूप विचार करावा लागेल.

गहाण विमा कंपनी व सावकार

एक गरजू व्यक्ती हा सावकाराकडे जाऊन काही वस्तू गहाण ठेवून कर्जाची रक्कम देतो
परंतु गहाण विमा कंपनी ही सावकारांना गहाण विमा देण्याचे काम करते
एक कर्जदार हा विमा कंपनी प्रत्यक्ष संपर्कात नसतो तर त्यांना गहाण निधी हवी असेल तर तो सावकाराकडे प्रक्रिया करतो आणि जर कर्जदाराचे रोख पेमेंट हे वास्तूच्या किमतीमध्ये 20% ने घट दिसली असेल तर कर्जदाराला जास्त गुणोत्तर तारण कर्ज लागू शकते
आणि कर्जदाराची बँक अथवा त्याला तारण म्हणून कर्ज देऊ पाहणारा कर्जदाराला द्वारे तारण कर्ज विमा कंपनीतील कोणालाही ते लागू शकते.

गहाण विमा खर्च /रक्कम | mortgage insurance in marathi

गहाण विमाचाही खर्च येतो. कर्जदाराचा सावकार हा विमा कंपनीला चे गहाण खर्च म्हणून किंवा हप्त्यात द्वारे पैसे देतो.
तो खर्च एकूण गहाण ठेवलेल्या खर्चाच्या सरासरी टक्केवारी द्वारे समजून घेतला जातो खूप वेळा कर्जदाराचा सावकार हा कर्जदाराच्या गहाण ठेवलेल्या रकमेवर त्याने विमा घेतलेल्या योजनेच्या हप्त्याच्या खर्चाचा समाविष्ट करतो.

गहाण विम्यापासून मिळणारे लाभ

1)जे कर्जदार विमाधारक वास्तू खरेदी करू इच्छितात, त्यांना गहाण विमाचे अनेक लाभ मिळतात.
2)गृह खरेदी करताना कर्जदाराला त्वरित रक्कम मिळाल्यामुळे वास्तूही त्याला चटकन मिळण्यास मदत होते
3) त्या तारण कर्ज विमा योजनेद्वारे विमाधारकाला आपल्या गृह खरेदीच्या रकमेत पाच टक्के घट करून मिळते
4) त्यामुळे विमाधारक जे काही काळासाठी रेंट वर राहत असेल तर ते न राहता स्वतः त्या वास्तूचे मालक होऊ शकतो.

कर्जदार व गहाण विम्याची मदत

कारण विमा हा ज्या वेळी पैशांची स्थिती एकदम क्षीण झालेली असेल तर तारण विमात तरी निर्माण करत असतो
एखादी वस्तू विकत घेणाऱ्या साठी गहाण खर्च रक्कम हे उपलब्ध आहे.
हे ग्राह्य ठरते व कर्ज देताना चा धोका हे क्षीण होतो व त्यामुळे कर्ज घेणार्‍या वास्तू खरेदी- दाताला आपले गृह विकत घेण्यास साहाय्य करते.

इतर लाभ | benefits of mortgage insurance in marathi

जे कर्ज घेणारे विमाधारक आहे त्यांना तारण पत्रकावर व्याजाची रक्कम मिळेल.
याचा विश्वास ही प्राप्त होतो.
विमा गहाण प्रक्रियेमध्ये ज्याने विमा घेतला नाही त्यांना गहाण ठेवलेल्या रकमेपेक्षा अधिक जास्त रक्कम मिळू शकते

गहाण विम्याची मदत

1)एखाद्या गृह खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीने 20% हून जास्त रक्कम भरली नसेल तर त्याला खाजगी गहाण विमा नक्कीच तारू शकतो
2) या विमा योजनेमुळे त्वरित रक्कम न मिळाल्याने नवीन वास्तुत लवकर जाणे होऊ शकते
3) घर खरेदी केल्यावर जसे एखादा विमाधारक गृह विमा घेऊन एक प्रकारे आपत्तीपासून सुरक्षित राहण्यास पाहतो तसेच गहाण विमा ही कर्ज घेणाऱ्या विमाधारकाला आर्थिक रूपात संरक्षण देऊ करतो

नक्की वाचा : Wedding Insurance In Marathi

सावकार यांसाठी रक्षण कर्ता

हो ,असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. कारण खासगी स्वरूपात गहाण पत्र विमा योजना ही सवकारांसाठी रक्षकच बनते.
कारण, त्याने काही गहाण ठेवून घेतलेल्या वास्तूवर रक्कम दिलेली असते.
पण कर्जदाराकडून किंवा कर्ज फेडताना काही ठीक झाले नाही तर हाच गहाणखत विमा सावकारा साठी रक्षण कर्ता बनु शकतो.

कर्जदार व घर कर्ज

ज्यावेळी वास्तूसाठी कर्ज घेणारा कर्जदार हा वास्तूसाठी कर्ज घेताना चुकतो
त्यावेळी सावकार कर्जदाराने गहाण ठेवलेल्या गृह किमतीच्या अंदाजे वीस टक्के निधी गमाऊ शकेल

सावकार व 20 टक्के कर्ज

कर्जदार विमाधारकाने मूळ गृह रकमेच्या 20 टक्के रक्कम कमी केली व त्याचे कर्ज फिटेल
आणि जर तारण पत्रक केलेले असल्यास सावकाराचे अंदाजे होऊ घातलेली नुकसान ही पूर्णपणे भरून येईल
त्यामुळे 20 टक्के कमी झाल्यामुळे रक्कम मिळण्याची शक्यता अधिक असते
यामुळे सावकार 20 टक्के होऊन घट असलेले पूर्वांपार चालत असलेल्या कर्ज निधीवर विमा काढतात.

गहाण विमा व सावकारा चे नुकसान

तारण विमा हा सावकारा तर्फे अधिक नुकसान अंतर्भूत करतो जर कोणी तुम्ही घेतलेल्या कर्ज बाबत चुकीचे वागले तर सावकाराला स्वतः चा तोटा भरून काढण्यासाठी तारण विमा चेक मिळवावा लागेल

गहाण विमा चा फायदा गृह घेणाऱ्या कर्जदाराला ही

कर्ज घेतल्यामुळे ते फेडे पर्यंत कर्जदाराला जोवर स्वतःचं घर बनत नाही
तोपर्यंत भाडेतत्त्वावर राहावे लागू शकते पण या विमा योजनेमुळे तो स्वतःच्या वास्तूत राहू शकतो

गहाण विमा खर्चाची रक्कम व प्रकार

कर्ज घेणाऱ्यांसाठी गहाण विमा ची रक्कमे चे प्रकार पडतात –

1) दर वार्षिक रक्कम
2) प्रारंभिक रक्कम /शुल्क

प्रारंभी गहाण विमा दर हा सर्वसामान्यपणे अधिक असतो. पण कर्जाची रक्कम फेडली गेल्यानंतर एका वेळेलाच देण्यात येते.
अर्थात हे प्रकार तारण विमा कर्जाच्या प्रक्रियेनुसार परिवर्तित होत असतात.

कर्ज प्रकार व गहाण विमा रक्कम

कर्ज प्रकारांमध्ये गहाण विम्याची रकमेमध्ये अंतर असते.
कर्ज घेतलेल्या रकमेसाठी त्या व्यक्तीला तारण विमा खर्चही निराळा असतो
पूर्वांपार चालणाऱ्या कर्ज देणाऱ्या गहाण ठेवण्याच्या पद्धती किंवा तारण म्हणून काय ठेवले आहे ?
त्याच्या किमतीवर अवलंबित असू शकते.

अशीही गहाण विमा योजना आहे प्रत्येकाच्या नवीन मोठ घर घेण्याचं स्वप्न असते ते पूर्ण करण्यासाठी किंवा अन्य गोष्टीसाठी त्याला कधी ना कधी कर्ज घ्यावं लागतं व त्यासाठी काहीतरी गहाण की ठेवावंच लागतं तसेच सावकार किंवा त्या सदृश्य व्यक्ती ही अशाप्रकारचा गहाण विमा घेऊन आपल्या ला नुकसानीपासून वाचवून नुकसान भरपाई मिळवू शकेल

Visit Also : Biographystyle.com

1 thought on “गहाण विमा | Mortgage Insurance In Marathi 2022”

Leave a Comment