भूकंप विमा | Earthquake Insurance In Marathi 2022

भूकंप विमा | Earthquake Insurance In Marathi

नमस्कार मित्रांनो ह्या पोस्ट मध्ये आज आपण भूकंप विमा म्हणजेच earthquake insurance in marathi बद्दल माहिती जाणून घेणार आहोत .

earthquake insurance in marathi
Earthquake Insurance 

नैसर्गिक आपत्ती (Earthquake Insurance ) :

नैसर्गिक आपत्ती कधी पण केव्हा येईल हे सांगता येत नाही .अति पाऊस व त्यामुळे पूरग्रस्त परिस्थिती यामुळे तसेच भूकंप ज्वालामुखी फुटणे, वादळ या सारख्या परिस्थितीत माणसाचे अतोनात नुकसान होत असते.आणि त्यामुळे माणसे अगदी हवालदिल होऊन जातात.काय करावे ?त्यांना सुचत नाही.कारण, नैसर्गिक हमल्यात पूर्णपणे घर बेचिराख होऊन जाते.भुकंपा सारखी परिस्थिती ही अनेक अडचणींचा सामना सामान्य लोकांना करावा लागतो. पण त्यांना विम्याची मदत होते काय??व ती कशा प्रकारे ते आज आपण पाहू-

भूकंप विमा ( earthquake insurance in marathi ) :

भूकंप विमा मालमत्ता विम्याचा एक भाग आहे .
या विमा मुळे भूकंपग्रस्त विमा धारकाचे किंवा त्याच्या संपत्तीचे नुकसान झाले असेल तर त्याचे आर्थिक भरपाई या विमा योजनेतून होत असते .
पण यात बहुतेक विमा योजना या भूकंपाने होणारे नुकसान ग्राह्य धरत नाही.

विमा योजने चे संरक्षण:

भुकंपा साठी खास विमा योजने मुळे ज्याचे गृह हे पूर्णपणे भूकंप ग्रस्त म्हणजे बेचिराख झाले असेल ,तर अशा वेळी यांची मदत होते .
परंतु भूकंपग्रस्ताचे भरपाईही तेथील प्रदेशांवर अवलंबून असते प्रत्येक गोष्टींसाठी वेगळ्या प्रकारची भरपाई असू शकते. मातीच्या विटांनी बांधलेल्या घराचे व त्यातील राहणाऱ्या लोकांचे अतिशय जास्त नुकसान होऊ शकते .म्हणून झाडाच्या लाकडापासून हे हलक्या पद्धतीची घरे बांधण्यात येतात .त्याची भरपाई ही वेगळी असू शकते .

भूकंपाचे नुकसान कसे मोजतात?

भूकंपामुळे होणारे नुकसान हे इन्व्हेंटरी डेटा द्वारे खास तंत्रज्ञानाच्या विचार लक्षात ठेवून घेतले होते.
भूकंपात उध्वस्त झालेल्या मालमत्तेचे आता एक नुकसान गुणिले म्हणजेच (डीआर )सारखी पद्धती वापरून ठरविले जाते.
भूकंपग्रस्त नासाधुसीची किंमत ही वास्तूच्या पूर्ण किमती बरोबर केली जाते.
व कम्प्युटरच्या मदतीने ह्याचा उपयोग केला जातो.

विमा कंपनी व संरक्षण ( earthquake insurance in marathi ) :

यंत्रणा बहुतेक विमा यामध्ये अनेक नैसर्गिक आपत्तींचा समावेश केला जातो .
पण बहुतेक ठिकाणी या भूकंपासारख्या आपत्तीचा नामोनिशाण दिसत नाही .
याचे मुख्य कारण म्हणजे भूकंपाचे धक्के बसल्यावर फक्त जमिनीला हादरे बसतात व सामानाची पडझड होते .तिथे पूर्णपणे ढासळून जाते व ते एकच नसते तर अनेक घरे असतात अशा वेळी इतक्या जणांनी जर विमा योजना घेतली असेल तर त्यांचे नुकसान भरपाई देणे म्हणजे विमा कंपनीचे नुकसानच होईल.
युके मध्ये जर काही इन्शुरन्स कंपन्या मोठ्या भूकंपाचा उत्पात झाला तर काही काळासाठी संरक्षण देणाऱ्या विमा योजना विकणे बंद करतात.कारण थोड्या फार हादतयानंतर अचानक विमा योजना घेण्यात वाढ होऊ शकते .आपत्ती काही का चाललेली कंपनी कालांतराने मोठ्या भूकंपामुळे अतोनात नुकसान भरपाई देता देता डोईजड बनवू शकते.

घराचा विमा व भूकंप:

विमा बहुतेक जण हे आपल्या स्वतःचे घर असावे असे स्वप्न पडत असले ,
तरीही त्यांना आपल्या संपत्ती व गाडीचा विमा काढणे योग्य वाटते.
पण आपले घर च सर्वात अत्यावश्यक गरज आहे .
त्याचा मात्र विमा तो काढणे श्रेयस्कर मानत नाही .
पण ,जर याठिकाणी भूकंपाचे हादरे वारंवार बसत असतील किंवा सतत भूकंपाची नुकसान होत असतील तर त्यानी मात्र घराचा विमा नक्की काढला पाहिजे.

भारत व भूकंप विमा :

जगातल आपल्या भारत देशाचे भूकंपाचे धक्के बसणे अधिक असू शकते .
वीस वर्षापूर्वी राजस्थानातील भुज येथे भूकंपाचे मुख्य स्थान हे दिसून आले होते.
हा अत्यंत भयानक भूकंप होता व त्याच्या विळख्यात भारताचा वेस्‍ट व नॉर्थ भाग अक्षरश: जमीनदोस्त झाला होता.या भूकंपामध्ये मालमत्ता नष्ट होतेच पण खूप मोठ्या प्रमाणात जीवाची हानी होते.

विमा संरक्षण ( earthquake insurance in marathi ) :

भूकंप विमा घराच्या विमा सारखाच घराच्या वास्तू व आतील सामानाची जोखीम घेतो व त्याचे आर्थिक संरक्षण हे विमाधारकाला देतो.

संरक्षण मिळत नाही:

काही वेळा भूकंप झाला त्या ठिकाणी जमिनीची उलथा पालत हादरल्या मुळे पूरग्रस्त स्थिती निर्माण होऊ शकते .पण भूकंप विमा पुरामुळे उद्भवणाऱ्या स्थितीला संरक्षण देत नाही.
भूकंपाच्या ठिकाणी एखाद्या गोष्टीमुळे विमाधारकाला उत्पन्न मिळत असेल तर किंवा जे समोर ठळकपणे दिसत नाही .अशा उत्पन्नांच्या साधनांत संरक्षण विमा देत नाही.
भूकंपामध्ये कार्यालय, घर ,इमारत उध्वस्त झाले असते वेळी ,पुनर्बांधणी ज्यावेळी इंजिनियर तसेच व्यवस्थापकाची फी देण्याची जबाबदारी विमा कंपनी आपल्यावर घेत नाही.

भाडेकरू विमाधारक :

एखादी वास्तू रेंट वर दिली गेली असेल तर त्याच्या रेंटची जोखीम उचलली जात नाही.

भूकंप विम्याचे एक कालमर्यादा :

असते अर्थात ती सर्व विमा योजनेसाठी असते .
भूकंप झाला पण तोपर्यंत लोकाची विमा योजना संपली असेल किंवा तुम्ही विमा योजना घेतली तरी विमा दावा करण्याची कालमर्यादा उलटली तरी ही विमाधारकाला आर्थिक संरक्षण मिळत नाही.

भूकंप नेमका कशामुळे होतो:

भूकंप म्हणजे सर्वसामान्यपणे धरतीला बसणारे हादरे असतात.
आणि क्षणभरात सर्व होत्याचे नव्हते होते .
आणि पत्त्याच्या खेळासारखी घरे कोसळतात .
तर हा भूकंप अवनीच्या बाहेरच्या आवरणात काही तणाव निर्माण झाल्यामुळे मुख्यतः होतो.
टेक्टॉनिक प्लेटची गती वाढल्यामुळे त्यावरचा दाब अधिक होतो आणि त्यामुळे घडणाऱ्या घटना व कंपनीचे नाव दिले जाते.

भारतातील संवेदनशील भाग भूकंपग्रस्त:

हिमालया मधील एक पूर्ण भाग खूप वेळा जास्त भूकंपाच्या गर्तेत येतो आणि त्याचे कारण युरेशियन प्लेट च्या समोर आपल्या देशातील प्लेटची दरवर्षी सुमारे 50 एम एम गतीने होणारी गती विधी गंगेच्या मैदानी प्रदेश सारखे भौगोलिक विभाग वारंवार या भूकंपाच्या गर्तेत येतात .

भूकंप विमा व विमा धारक :

आपल्या काही भौतिक साधने चा स्वामी आहे ते घराचा विमा विमाधारक काढून शकतो व जर त्या ठिकाणी भूकंपाची भीती असेल तर त्या गृह विमा सह भूकंप विमा पूरक म्हणून उपयोगात आणू शकतो.

नक्की वाचा : Prepaid Insurance In Marathi

विमा दावा व विमाधारक:

प्रत्येक विमा पद्धती नुसार या भूकंप विमा दावा करते वेळी त्वरित नुकसान झाल्यावर विमा कंपनीला कळवावे.कारण आपल्याला त्याची नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी विमा कंपनी लगेच विमाधारक वर विश्वास ठेवून भरपाईची रक्कम देत नाही .त्यासाठी आपली एक हुशार व अनुभवी लोकांची टीम सर्वेक्षणासाठी पाठवत असते
की खरच भूकंप झाला आहे का?
व खरच किती नुकसान झाले आहे ?
याचा अंदाज घेतला जातो.
पुराव्यांची गरज भासतेच अर्थात विमा योजना पत्रक किंवा त्याचा नंबर ,विमा दावा पत्रक, नुकसानाचे फोटो या सर्व गोष्टी आवश्यक मानल्या जातात.

भूकंपग्रस्त व हानी:

भूकंपामुळे धरणी थरथरते व त्यामुळे इमारतीचा व घराचा बेस डळमळतो .
त्यामुळे भिंतीची पडझड होते, आणि त्यातील घरातील वस्तू ही पडून खराब होतात किंवा तुटू शकतात किंवा जमीनदोस्त होतात.

भाडेकरू व भूकंप विमाधारक:

विमाधारक हा जर भाड्याने राहत असेल आणि त्याच्या राहत्या खोली व सामानाचे नुकसान झाले तर मालक म्हणून विमा धारकाची विमा कंपनी आर्थिक मदत करत नाही .
परंतु भूकंपामुळे जोरदार हालचाली वाढतात वायरिंगची ओढाताण होते .
अशा वेळी घरात आग लागण्याची संभावना जास्त असते .
अशामुळे आग लागल्यास होणाऱ्या नुकसानीचा खर्च मात्र विमा कंपनी देते.

ऑटो इन्शुरन्स विमा योजना:

जर भूकंप विम्याची पूरक मोटार वाहन विमा घेतला असेल आणि भुकंपा दरम्यान विमाधारकाच्या वाहनांचे नुकसान झाले तर, भूकंप विमा योजनेत त्याचे संरक्षण होते व विमा कंपनीची मदत होते.

विमा खर्च:

प्रत्येक विमा कंपनीची धोरणे वेगळी असू शकतात व त्याचा खर्चही निराळा असू शकतो.
ज्या ठिकाणी भूकंपाचा त्रासात घट असते ,त्याच्या विमा कंपनीची जोखीम कमी म्हणूनच हप्त्यातही कमी .
पण ज्या ठिकाणच्या भूकंपग्रस्त म्हणून ओळख असेल तर मात्र विमा खर्च अधिक व हप्त्याची रक्कम ही जास्त असते.

◆ आपण भूकंपग्रस्त असाल तर भूकंप विमा नक्की घेऊ शकता पण त्यासाठी घर विमा घेतलेला चांगला एखादा जोड विमा घेऊन आपल्या अडचणींचा आपण सामना करू शकतो भूकंप ही नैसर्गिक आपत्ती असूनही अनेक ठिकाणी त्याला संरक्षण मिळत नाही म्हणूनच आपण भूकंपाच्या क्षेत्रात राहात असाल तर नक्कीच विमा योजनेच्या या नियमात भूकंप ही आपत्ती आहे का ?आणि त्याला संरक्षण मिळेल का? याची जरूर माहिती घ्यावी.

Visit Also : Biographystyle.com

1 thought on “भूकंप विमा | Earthquake Insurance In Marathi 2022”

Leave a Comment